Envians un correu

II RiberALZ-Festival

Festival i Curs de percussió d’Alzira.
Del 25 al 29 juny de 2024.

RiberALZ es un gran projecte al voltant de la percussió, on podràs gaudir de la gran música per a percussió de la mà d’alguns dels principals artistes i grups del país en l’àmbit de la música clàssica i orquestral.

RiberALZ Festival constarà de 5 fantàstics concerts on grups i solistes de reconegut prestigi presentaran diferents projectes amb la percussió com eix vertebrador de les distintes formacions.

Solos, grups de cambra amb altres instruments, ensembles de percussió amb fusió de tecnologia i gran ensemble de percussió amb estrenes nacionals i absolutes conformen la primera edició d’aquest primer festival.

RiberAlz també es la seu del curs de percussió que paral·lelament es desenvoluparà en les instal·lacions del la Societat Musical d’Alzira.

Un curs destinat a estudiants d’escoles de música i conservatoris de grau elemental i mitjà que vullguen profunditzar en l’art de la percussió clàssica i orquestral amb un gran equip docent format per prestigiosos professors i intèrprets de l’àmbit de la docència i l’orquestra que impartiran les sessions individuals i col·lectives complementades amb diferents classes magistrals de tecnologia aplicada a la interpretació, moviment, iniciació a la improvisació, mètodes i tècniques d’estudi dels diferents instruments de percussió.

Els alumnes treballaran al llarg de la setmana els instruments de làmines (marimba, xilòfon, vibràfon...) Instruments de membrana ( caixa, timbals...) conjunts de multipercussió i moviment, tècniques d’estudi, iniciació a la improvisació i els instruments orquestrals aplicats al repertori de banda simfònica i orquestra com ara pandereta, triangle, plats de xoc, castanyoles...

A més del treball individual i la participació en les sessions col·lectives participaran en la preparació del concert de cloenda de l’ensemble resident RiberALZ Festival que tancarà el Festival i el curs amb un gran concert per a gran ensemble de percussió amb repertori original conformat un programa que abaste la gran música per a percussió on Participaran junts professor i inscrits al curs amb el que serà un fantàstic fi de festa de la percussió.